Summer is on sales...2+1 ΔΩΡΟ σε posters και Καμβά!

Όροι & προυποθέσεις

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.1
Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν όταν εσείς ως καταναλωτής ("Πελάτης") πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω www.walls.gr. Η παραγγελία συνάπτεται μεταξύ εσάς και της Walls.gr. Λεπτομερείς πληροφορίες επικοινωνίας σχετικά με το walls παρατίθενται στην ιστοσελίδα.

1.2
Ο Πελάτης πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να παραγγείλει μέσω της Ιστοσελίδας. Το Walls δεν αποδέχεται, σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, τυχόν αγορές πιστώσεων σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Το Walls διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αλλάξει μια εντολή Πελάτη (π.χ. εάν ο Πελάτης έχει καταχωρήσει εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα ή / και έχει ακυρωθεί από το τραπεζικό σύστημα η πληρωμή του χρέους).

1.3
H εταιρεία Walls.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν λάθη στην ιστοσελίδα, π.χ. Σφάλματα στην περιγραφή του προϊόντος ή στις τεχνικές προδιαγραφές, ανακριβείς τιμές και προσαρμογές από τους προμηθευτές ή ανακριβείς πληροφορίες . Το Walls δικαιούται να διορθώσει οποιαδήποτε τέτοια σφάλματα ανά πάσα στιγμή, να αλλάξει ή να ενημερώσει τις πληροφορίες. Εάν έχει δηλωθεί ανακριβής τιμή για ένα προϊόν που έχει παραγγείλει ο Πελάτης, το Walls θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για τα σχετικά και θα αναμείνει για την έγκριση του όσον αφορά για την τροποποιημένη τιμή, πριν το Walls συνεχίσει με τη διαδικασία παραγωγής της παραγγελίας.

1.4
Ο ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου ανήκουν στην Walls ή στους δικαιοπαρόχους της. Οι πληροφορίες προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορίας. Αυτό σημαίνει ότι τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα εταιρειών, τα ονόματα προϊόντων, οι εικόνες και τα γραφικά, ο σχεδιασμός, η διάταξη και οι πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και άλλο περιεχόμενο δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς κάποια γραπτή συγκατάθεση του Walls.gr.

2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

2.1

Για να πραγματοποιήσει παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, ο Πελάτης πρέπει να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους. Με την αποδοχή των Γενικών Όρων ο Πελάτης συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους και αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τις πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, τα cookies και τις άδειες χρήσης σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του Walls που εκτίθεται εδώ.

2.2
Μια παραγγελία προχωρά στο στάδιο παραγωγής όταν ένας εκπρόσωπος του Walls.gr έχει επιβεβαιώσει την παραγγελία του πελάτη τηλεφωνικά και ο Πελάτης έχει επιβεβαίωση την παραγγελία. Έπειτα ο πελάτης ενημερώνεται για την εξέλιξη της παραγγελίας από το Walls μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του πριν την τηλεφωνική επιβεβαίωση η’ κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

3.1
Όταν ο Πελάτης κάνει είσοδο στο λογαριασμό του και τοποθετήσει μια παραγγελία, ο Πελάτης θα κληθεί να καταχωρήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι σωστές και πλήρεις όπου και φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα στις παρεχόμενες πληροφορίες .

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Walls παρατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου του Walls, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Γενικών Όρων.

3.2
Ο Πελάτης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι κανείς, εκτός από τον ίδιο, θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία σύνδεσης του. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής του σε κανένα άτομο και διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε τεκμηρίωση με πληροφορίες σχετικά με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης διατηρείται κατά τρόπο έτσι ώστε τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να μην έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες του. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει το Walls χωρίς καθυστέρηση εάν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία ότι οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει αποκτήσει πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης του. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις αγορές που γίνονται με τις λεπτομέρειες και τα στοιχεία σύνδεσης του.

3.3
Εάν η Walls.gr υποψιάζεται ότι ο Πελάτης καταχράται το λογαριασμό χρήστη ή τις λεπτομέρειες σύνδεσης του ή αλλιώς παραβιάζει τους Γενικούς Όρους, η Walls δικαιούται να αποκλείει την πρόσβαση του Πελάτη στον λογαριασμό του χρήστη. Επιπλέον, η Walls δικαιούται να εκχωρήσει νέες πληροφορίες σύνδεσης στον Πελάτη.

4. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

4.1
Οι τιμές που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ισχύουν για τα προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα. Όλες οι τιμές παρουσιάζονται σε € και δεν περιλαμβάνουν έξοδα πληρωμής και αποστολής, τα οποία δίδονται ξεχωριστά. Ο συντελεστής ΦΠΑ 24% περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος για Ελλάδα και Κύπρο.
4.2
Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει για την αγορά του με τον τρόπο που καθορίζει ο ίδιος στον Ιστότοπο. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις διαφορετικές επιλογές πληρωμής και τις εκπτώσεις μας εδώ. Η Walls διατηρεί το δικαίωμα να μην προσφέρει όλες τις μεθόδους πληρωμής ανά πάσα στιγμή, εναλλακτικά να αλλάξει τον τρόπο πληρωμής, εάν αυτός που έχει επιλέξει ο Πελάτης δεν λειτουργεί, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την εκπλήρωση της εντολής. Λάβετε υπόψη ότι οι περιορισμοί των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής παρατίθενται στον ιστότοπο.
4.3
Το Walls μπορεί από καιρό σε καιρό να παρέχει ειδικές προσφορές στον ιστότοπο, οι οποίες ενδέχεται να έχουν τιμές με έκπτωση. Οι τιμές αυτές ισχύουν για τη διάρκεια της ειδικής προσφοράς και για τα συγκεκριμένα προϊόντα που ορίζει η Walls σε σχέση με αυτήν. Το Walls διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρει τις ειδικές προσφορές. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση μιας ειδικής προσφοράς, οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν χωρίς τροποποιήσεις. Οποιεσδήποτε προσφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα στον ιστότοπο ισχύουν μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

5. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

5.1
Τα προϊόντα παραδίδονται εντός 5 (εργάσιμων) ημέρων για Ελλάδα και 8 (εργάσιμων) ημερών για αποστολές σε Κύπρο. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η παράδοση θα γίνει το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από το Walls για αποστολές σε Ελλάδα και 8 εργάσιμων ημερών για αποστολές σε Κύπρο.